• Posted at 15:23' 15/07/2015

  MOSAIQ®

  MOSAIQ là một hệ thống quản lý thông tin bệnh nhân hoàn chỉnh, tập trung vào thông tin của các bệnh nhân, dữ liệu bệnh nhân lưu trữ trên một giao diện người dùng duy nhất, có thể cập nhật dễ dàng từ nhiều tổ chức khác nhau tại nhiều địa điểm khác nhau. MOSAI Q cung cấp kết nối liền mạch cho các máy gia tốc tuyến tính và hệ thống lập kế hoạch điều trị từ nhà cung cấp, cung cấp những thông tin mới để lựa chọn phương thức điều trị phù hợp cho bệnh nhân.  Tags: MOSAIQ®
  Share/Bookmark


  Other products


  News